SONY CENTER ÎN MALL BĂNEASA, GALERIA MOBEXPERT, PARTER. L - S 10 - 21, D 10 - 20.

REGULAMENT TRADE IN 1 - 31 MARTIE 2023

Regulamentul campaniei promoționale

“Sony Trade-in”

 

REGULAMENT TRADE IN 1 - 31 MARTIE 2023 

Articolul 1. Organizatorul campaniei 

 

Art. 1.1. Campania “Sony Trade-in” (numita în cele ce urmează și "Campania") este organizată de S.C.BLOKKER DISTRI S.R.L ., cu sediul în București, Sector 2, Bd. Basarabia,  nr.96B,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nrJ40/8324/2010, RO27343329

 

În continuare, S.C.BLOKKER DISTRI S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

 

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament  („Regulamentul”) este finală si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania. 

 

Art. 1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfășurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța  publicul despre aceste modificări. 

 

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfășurării. 

 

Art. 2.1. Campania promoțională poartă denumirea “Sony Trade-in”.

 

Art. 2.2. Campania promoțională se desfășoară în Romania, în perioada , online pe www.premiumbrand.ro, si offline in magazinul Sony Center din Mall Baneasa Bucuresti, Galeria Mobexpert.

 

Articolul 3. Produse participante la Campanie 

 

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă acordarea de discount pentru produsele din campanie, discount-urile se acorda astfel:

 

Trimiti o poza cu apartul / obiectivul si o poza cu seria produsului 

pe adresa sonycenter-baneasa@premiumbrand.ro.

 

Art.3.2. Acest discount se va aplica de către un consultant Sony Center după ce va primi datele in Formularul Campaniei mai sus, și atunci când cumperi unul din produsele Sony partcipante.

 

MaterialValoare Trade IN 
ILCE7RM4AB.CEC          3,000.00 lei
ILCE7SM3B.CEC          3,200.00 lei
SEL100400GM.SYX          1,000.00 lei
SEL50F12GM.SYX          1,000.00 lei
SEL2470GM.SYX          1,000.00 lei
SEL70200G.AE          1,000.00 lei
SEL1635GM.SYX          1,000.00 lei
SEL24105G.SYX          1,000.00 lei
SEL1224GM.SYX          1,000.00 lei
SEL70200GM.SYX          1,000.00 lei
SEL85F14GM.SYX          1,000.00 lei
SEL1224G.SYX             500.00 lei
SEL135F18GM.SYX             500.00 lei
SEL14F18GM.SYX             500.00 lei
SEL200600G.SYX             500.00 lei
SEL24240.SYX             500.00 lei
SEL24F14GM.SYX             500.00 lei
SEL35F14Z.SYX             500.00 lei
SEL70300G.SYX             500.00 lei
SEL1635Z.SYX             500.00 lei
SEL24F28G.SYX             500.00 lei
SEL40F25G.SYX             500.00 lei
SEL50F25G.SYX             500.00 lei
SEL55F18Z.AE             500.00 lei
SEL90M28G.SYX             500.00 lei
SEL35F14GM.SYX             500.00 lei
SEL20F18G.SYX             500.00 lei

 

 

 

Articolul 4. Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Art. 4.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si împuternicitul

 

In vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către: S.C.BLOKKER DISTRI S.R.L ., cu sediul în București, Sector 2, Bd. Basarabia,  nr.96B,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nrJ40/8324/2010, RO27343329

 

(denumita in continuare "Operatorul"),

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

 

S.C.BLOKKER DISTRI S.R.L ., cu sediul în București, Sector 2, Bd. Basarabia,  nr.96B,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nrJ40/8324/2010, RO27343329, mail – office@premiumbrand.ro, telefon 0754220454

 

 

Art.4.2 Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(1) nume;

(2) prenume;

(3) număr de telefon mobil in format național de 10 cifre;

(4) adresa de e-mail

 

Art.4.3. Scopul procesării

 

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului in vederea:

(1) organizării si desfășurării Campaniei;

Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimțământului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

Art.4.4. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite Împuternicitului Operatorului  BLOKKER DISTRI S.R.L in calitate de subîmputernicit, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 

Art.4.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunând Împuternicitului si Subîmputerniciților obligații similare.

 

Art.4.6. Alte prevederi

 

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

 

Data întocmirii regulamentului:

01.11.2022